Funkcija embalaže je komuniciranje njene vsebine in identitete blagovne znamke. Oblikovanje embalaže je priložnost, da ta postane več kot le forma za vsebino. Na stranko lahko ustvari dolgoročen vtis in deluje kot dodatna spodbuda za ponoven nakup in je strankin zadnji stik z izdelkom pred odločitvijo o nakupu. Dobra embalaža na prodajni polici izstopa in vaš izdelek hitro postavi pred konkurenčne.